Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

wybitnie
7860 c3ef 500
Reposted byZoonk11fifumodalna

June 28 2015

wybitnie
wybitnie
wybitnie
3717 b0bf
Reposted bylovebuzz lovebuzz

June 24 2015

wybitnie
0249 764e
Reposted byBraveZajcu
wybitnie
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
wybitnie
0215 3112
Reposted bylublubradypus
wybitnie
0209 1f93
wybitnie
To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane "Nie mów nic, kocham Cię"
wybitnie

Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się, że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo, że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.

— Marek Hłasko
wybitnie
0181 d5d2
Poczekaj na kogoś, kto zobaczy w Tobie to, co najlepsze. I kto stanie się nieodłączną częścią Twojego życia. Poza sobą macie nie widzieć świata. Wiesz jak to się nazywa? Miłość. Prawdziwa, szczera, dojrzała, która przetrwa wszystko i wszystkim będzie.
Reposted byBrave Brave
wybitnie
- Jakoś sobie poradzę. - Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey "Ostatni testament"
Reposted fromfreakish freakish viapoppyseed poppyseed
wybitnie
Nie przewrócę się, nawet się kurwa nie potknę.
Reposted fromnikooos nikooos viapoppyseed poppyseed
wybitnie
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
wybitnie
8644 3f1e

(...) A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęciach innego człowieka.
wybitnie
 Najlepszą metodą,by nie dać złamać sobie serca, jest udawanie że go nie masz.
     
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viapoppyseed poppyseed
9468 6741
Reposted fromamatore amatore viapoppyseed poppyseed
wybitnie
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunforgetable unforgetable viapoppyseed poppyseed
wybitnie
wybitnie
2544 081f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl